قلم من

قلعه های قلم من انگیز و جذاب لهستان

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

در قلب اروپای مرکزی، کشور لهستان تاریخ و میراث باورنانجامنی دارد. معماری لهستان منتصویر کننده گذشته آن اســـــت و قلعه‌های آن به نیکوی طراحی انجام گرفته اســـــت. از خرابه‌هایی که در این کشور یافت می‌شود تا اقامت گاه های سلطنتی بازسازی انجام گرفته و زیبا، لهستان قلعه‌های قلم من انگیز زیادی دارد که می توان یکی از آن‌ها را برای بازدید انتخاب انجام. اگر زمان کافی برای گشت و گذار داشته باشید می‌توانید پایانی قلعه‌های آن را مورد بازدید قرار دهید. زمانی که خواســـــتید به این کشور تاریخی سفر کنید، زمانی را برای بازدید از قلعه‌های قلم من انگیز و جذاب لهستان کنار بگذارید.

  1. قلعه Czocha:

قلعه Czocha

ممکن اســـــت اخیرا در مورد این قلعه صحبت‌هایی را شنیده باشید زیرا برخی از اوقات به عنوان هاگوارتز لهستانی نامیده می‌شود. در سال‌های اخیر این قلعه میزبان گیم‌های مختلفی بوده اســـــت. با اینحال تاریخ این قلعه به پیش تر از هری پاتر بر می‌گردد. این قلعه در قرن سیزدهم بنا انجام گرفته اســـــت و یک قلعه دفاعی در برابر دشمنان محسوب می‌انجام گرفت. بعد از غارت‌هایی که در جنگ جهانی دوم انجام انجام گرفت، این قلعه مجدد مرمت گردید و به یک نقطه توریستی تبدیل انجام گرفت.

  1. قلعه Ogrodzieniec:

قلعه Ogrodzieniec

در قرن چهاردهم خانواده Sulimczyk تصمیم گرفتند قلعه زیبا و منحصر به فرد Ogrodzieniec را بساخانومد. با اینکه در ابتدا یک ساختار قابل ملاحظه و منحصر به فرد بود، در قرن نوزدهم دچار تخریب انجام گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم، اقداماتی انجام انجام گرفت تا جلوی نابودی تکمیل آن گرفته شود. امروزه شما می‌توانید خرابه‌های آن را بگردید و از زیبایی‌های آن لذت ببرید. به خاطر ساختار نمادین آن می‌توانید آن را از سایر قلعه‌ها تشخیص دهید.

  1. قلعه Kwidzyn:

قلعه Kwidzyn

قلعه Kwidzyn نمونه ای از معماری دوران شوالیه توتن اســـــت. بعد از ساخت این بنا در قرن سیزدهم، به عنوان اقامت گاهی برای Pomesanians مورد اســـــتفاده قرار گرفت. طراحی غیر معمول و چشم نواز آن به لطف وجود پلی که به قلعه متصل انجام گرفته اســـــت دو تعدادان می‌شود. شما می‌توانید موزه و کلیسای جامع در آن را مورد کاوش قرار دهید.


‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘

در قرن یازدهم، قلعه چوبی در منطقه Bedzin در جنوب لهستان ساخته انجام گرفت. در قرن چهاردهم با نسخه سنگی جایگزین انجام گرفت و امروزه نیز به همین شکل باقی مانده اســـــت. دیواره‌های سنگی متعدد از اقامتگاه داخلی محافظت می‌کند و در برابر جنگ‌های مختلفی مقاومت انجامه اســـــت. این قلعه توسط نیروهای نظامی سوئدی در قرن هفدهم و سپس توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم تخریب انجام گرفت. با وجود تاریخ غم انگیزی که این قلعه دارد، هنوز هم یادآور گذشته لهستان اســـــت.

زمانی که کراکوف پایتخت لهستان انجام گرفت، قلعه Wawel Royal به اقامت گاه و پناهگاه خانواده سلطنتی لهستان تبدیل گشت. از قرن چهاردهم تا قرن هجدهم، این قلعه میزبان پادشاهان بی شماری بوده اســـــت. این قلعه بر روی تپه Wawel ساخته انجام گرفته اســـــت و نمای پانورامایی زیبایی به منطقه دارد. امروزه این قلعه دارای طراحی مشتق از رمانسک اصلی و همچنین برخی از ویژگی‌های رنسانس به روز انجام گرفته اســـــت. این مکان همچنین میزبان موزه ای اســـــت که در آن می‌توانید جواهرات سلطنتی و سایر مصنوعات حیاتی لهستانی‌ها را مشاهده کنید.

این قلعه در قرن هفدهم و به سبک باروک سنتی ساخته انجام گرفته اســـــت. از ان زمان به بعد، موارد دیگری به آن اضافه انجام گرفته اســـــت. این قلعه با وجود ۹۹ مناره ظاهر زیاد زیبا و منحصر به فردی دارد. این قلعه به خاطر ظاهر زیبایی که دارد برای فیلم برداری فیلم‌های مختلفی مورد اســـــتفاده قرار گرفته اســـــت.

بین قرن‌های سیزده و پانزده، این قلعه به سفارش شوالیه های توتنی ساخته انجام گرفت. خود قلعه تنها به عنوان یک اقامت گاه خصوصی ساخته نانجام گرفت. این مکان به عنوان دژ محکمی در برابر دشمنان نیز به کار می‌رفت. در نتیجه قلعه Malbork زیاد بزرگ اســـــت و امروزه یکی از بزرگترین قلعه‌های قرون وسطی در اروپا محسوب می‌شود. قلعه گوتیک بین دو رودخانه واقع انجام گرفته اســـــت و همین امر آن را به یک نقطه دفاعی نیکو تبدیل می‌انجام. هر ساله، قلعه میزبان نمایش مجدد نبرد گرونوالد اســـــت.