قلم من

رشد ۸درصدی معاملات اوراق مسکن

۲ آذر ۱۳۹۵
به گزارش ایران اسلامی، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در آبان ماه امسال نشان می دهد طی ۲۱ روز معاملاتی تعداد ۶میلیارد و ۵۱۶میلیون ورقه بهادار در ۴۸۶هزار نوبت به ارزش ۴۴هزار و ۶۴۷میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۹۴، ۹۸ و ۱۰۳ درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۲۵۵۶میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۶۹۰میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۲۰۹۸میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۲۱۸میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۶۷۱و ۱۰۱۶درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۱۳۱و ۲۴۷ درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با آبان ماه سال ۹۴ است.این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۱۳۷میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۵هزار و ۸۰۹میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۱۳ و ۵۵ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.افزون بر این؛ بالغ بر ۱۱۲میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۱۳۹۹میلیارد ریال و ۹۰۰هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۴۰میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد ۶درصدی حجم و ۸۱درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و افزایش ۸ درصدی حجم و رشد ۲۷درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.