قلم من

پاداش دو میلیون تومانی به پدیده تنیس

۲۵ مهر ۱۳۹۵
به گزارش ایران اسلامی،  فدراسیون تنیس روی میز به پدیده مسابقات دسته برتر دو میلیون تومان جایزه داد.به گزارش فارس، در پایان مسابقات دسته برتر تنیس روی میز، امیر حسین هدایی، بازیکن تهرانی به عنوان پدیده رقابت‌ها معرفی شد.براین اساس فدراسیون تنیس روی میز برای حمایت از وی دو میلیون تومان پاداش به او اهدا کرد.در پایان نوشاد عالمیان به عنوان قهرمانی دست یافت.