قلم من

تبدیل عربستان به یک کشور ما قبل صنعت!

۹ شهریور ۱۳۹۵
به گزارش ایران اسلامی، سهراب صلاحی دوشنبه‌شب در مراسم افتتاحیه سازمان مرکزی بسیج اساتید خراسان رضوی با بیان اینکه استقرار تمدن نوین اسلامی بدون یک قدرت محوری وجود نخواهد داشت، افزود: در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی بیشترین وظیفه بر عهده نیروهای نخبه انقلابی است.رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: ایران در راستای گفتمان سازی به‌عنوان یک قدرت بین‌المللی باید برای تدوین نقشه تمدن نوین اسلامی از ظرفیت اساتید ارزشی استفاده کند.صلاحی با اشاره به حضور ۴۵ هزار عضو در سازمان بسیج اساتید اظهار داشت: بزرگ‌تر&#۶۵۵۳۳; تبدیل عربستان به یک کشور ما قبل صنعت!